1
JEDWABNA MASKA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 1180 - KOD "SELFLOVE

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce we wrześniu 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki informacyjne Sleep&Glow. Celem tego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o tym, jakie informacje gromadzimy na jego temat, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy, a także jakie ma możliwości wyboru w zakresie ich gromadzenia i wykorzystywania. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji, które pozyskujemy na temat użytkownika na naszej stronie internetowej oraz podczas komunikacji z nami w inny sposób.
DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ZAKUP NASZYCH PRODUKTÓW ORAZ KOMUNIKOWANIE SIĘ Z NAMI LUB WCHODZENIE Z NAMI W INTERAKCJE W INNY SPOSÓB, JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ I WYRAŻENIEM ZGODY NA PRAKTYKI INFORMACYJNE OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

INFORMACJE OBJĘTE NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji gromadzonych na Twój temat przez Sleep&Glow. W niniejszym dokumencie termin „Dane osobowe” oznacza informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub numer karty kredytowej, a termin „Dane nieosobowe” oznacza informacje, które odnoszą się do użytkownika, ale nie umożliwiają jego bezpośredniej identyfikacji. Określenie „Informacje” jest w niniejszym dokumencie używane łącznie w odniesieniu zarówno do Danych Osobowych, jak i Danych Nieosobowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania wobec osób trzecich ani stron internetowych, które mogą być powiązane z naszymi Usługami Online lub produktami.

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

Sleep&Glow i nasi zewnętrzni usługodawcy gromadzą informacje na temat użytkowników z różnych źródeł, w tym dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio podczas składania zamówień, dokonywania zakupów, zwracania się o informacje lub komunikowania się z nami w inny sposób. Ponadto gromadzimy informacje o użytkowniku od stron trzecich, w tym za pośrednictwem innych usług online i naszych partnerów biznesowych. Firma zastrzega sobie prawo do łączenia wszelkich zgromadzonych informacji o użytkowniku w dowolnym celu opisanym w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres (zarówno adres rozliczeniowy, jak i adres dostawy), adres e-mail, informacje dotyczące karty kredytowej i/lub numer telefonu. Każdy element z osobna stanowi część Danych Osobowych, a my gromadzimy różne ilości Danych Osobowych w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik z nami współpracuje. Przykładowo, niektóre z miejsc, w których gromadzimy Dane Osobowe, to miejsca, gdzie użytkownik zamawia od nas produkt, prosi lub subskrybuje informacje o produkcie, promocje lub inne wiadomości od nas, kontaktuje się z nami lub komunikuje się z nami, uczestniczy w ankietach, bierze udział w konkursach lub promocjach, przesyła nam recenzje produktów, opinie, komentarze, sugestie lub inne treści, uzyskuje dostęp lub korzysta z naszych stron, lub kont na dowolnych platformach mediów społecznościowych stron trzecich, takich jak Facebook, Twitter lub Pinterest, i/lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję online, lub telefonicznie i pocztą. Wykorzystujemy zgromadzone przez nas dane osobowe w celu przetwarzania i komunikowania się z użytkownikiem w sprawie zamówienia, dostawy zamówionych produktów, przetwarzania płatności kartą kredytową, zwiększania komfortu zakupów, komunikowania się z użytkownikiem w sprawie naszych produktów i wydarzeń, które mogą być dla niego interesujące, a także w innych celach marketingowych i badawczych, w zależności od sposobu interakcji użytkownika z nami i udostępnianych przez niego informacji. W celu ochrony przed oszustwami i próbami kradzieży tożsamości zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu tożsamości przy każdym zakupie.
Informacje gromadzone automatycznie. W naszej witrynie internetowej, wiadomościach e-mail i reklamach wykorzystujemy różne technologie śledzenia, które mogą obejmować pliki cookie, informacje dotyczące danych logowania, sygnały nawigacyjne w sieci Web, dane o lokalizacji, analizy online (zwane łącznie „narzędziami śledzenia”) w celu automatycznego gromadzenia informacji od użytkownika. Firma, wraz z jej zewnętrznymi dostawcami usług, korzysta z Narzędzi Śledzenia w różnych celach, w tym w celu poprawy komfortu korzystania z Internetu przez użytkownika i ulepszenia naszej oferty produktowej. Informacje gromadzone automatycznie traktujemy jako dane nieosobowe. Więcej informacji na temat narzędzi śledzących, z których korzystamy, znajduje się poniżej.

Pliki cookie: My i nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystujemy pliki cookie, które stanowią małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają witrynom internetowym zapamiętywanie informacji dotyczących użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie do monitorowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej, do celów marketingowych oraz w celu personalizacji i doskonalenia naszej strony internetowej. Informacje dotyczące danych logowania: Informacje dotyczące danych logowania są automatycznie zgłaszane przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny. Informacje te mogą obejmować adres IP użytkownika, cechy urządzenia i oprogramowania (takie jak typ i system operacyjny), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, adresy URL, strony odsyłające/wyjściowe, dane dotyczące kliknięć, nazwy domen, strony docelowe, przeglądane strony i inne podobne informacje.
Sygnały nawigacyjne: Podczas korzystania z naszej strony internetowej, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystujemy sygnały nawigacyjne (znane również jako czyste gify lub znaczniki akcji), które służą do anonimowego śledzenia wzorców korzystania z Internetu. Ponadto możemy również używać wyraźnych znaczników gif w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do naszych użytkowników w celu śledzenia, które wiadomości e-mail są otwierane i które łącza są klikane przez odbiorców. Informacje te ułatwiają dokładniejsze raportowanie i doskonalenie naszej strony internetowej.
Dane dotyczące lokalizacji: W przypadku uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej za pośrednictwem urządzenia mobilnego, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług jesteśmy uprawnieni do uzyskiwania dostępu, gromadzenia, monitorowania i/lub zdalnego przechowywania informacji dotyczących urządzenia mobilnego użytkownika, a także „danych dotyczących lokalizacji” w czasie rzeczywistym, które to dane mogą obejmować współrzędne GPS.
Analityka internetowa: Korzystamy z zewnętrznych narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics, które umożliwiają nam pomiar ruchu i tendencji dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Wspomniane narzędzia gromadzą informacje przesyłane przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne użytkownika, w tym dane dotyczące odwiedzanych stron i inne informacje, które pomagają nam w doskonaleniu naszej witryny internetowej i oferty. Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez Google można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej.
Wyślij do znajomego: Firma może umożliwić użytkownikowi przekazywanie znajomym informacji na temat produktów i promocji. Jeśli użytkownik skorzysta z opcji Wyślij do znajomego, poprosimy go o podanie imion i nazwisk oraz adresów e-mail znajomych w celu przesłania im żądanych informacji.

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Sleep&Glow wykorzystuje informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, do różnych celów biznesowych, w tym do:

 • dostarczania użytkownikowi naszych produktów;
 • przetwarzania zamówień i płatności;
 • rejestracji produktów i celów gwarancyjnych;
 • komunikowania się z użytkownikiem;
 • udoskonalania i dostosowywania naszych produktów, promocji, komunikacji i reklam;
 • odpowiadania na zapytania, komentarze lub posty użytkowników;
 • obsługi klienta i wsparcia technicznego, co może obejmować odpowiadanie na żądania użytkownika, rozwiązywanie problemów i/lub rozwiązywanie problemów;
 • wewnętrznych operacji, takich jak ulepszanie naszej oferty produktowej, działania marketingowe oraz prowadzenie badań i analiz;
 • opracowywania nowych produktów i promocji;
 • celów marketingowych;
 • w celu zapobiegania oszustwom lub potencjalnie nielegalnym działaniom;
 • w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowani;
 • w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i procedurami prawnymi; i/lub
 • w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszej działalności, marek, klientów oraz zewnętrznych partnerów biznesowych i usługodawców.

Firma może łączyć wszystkie gromadzone lub otrzymywane informacje o użytkowniku w dowolnym z powyższych celów.

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Sleep&Glow udostępnia i ujawnia dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

 • stronom trzecim, które świadczą różne usługi w naszym imieniu, w tym rozwój, utrzymanie i wsparcie naszej strony internetowej, realizację zamówień, przetwarzanie płatności kartą kredytową, dostarczanie paczek, badania i analizy marketingowe, komunikację i obsługę klienta;
 • zewnętrznym partnerom biznesowym w ramach obsługi naszej strony internetowej, sprzedaży i realizacji produktów oraz w celach marketingowych;
 • w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania i wszelkich innych obowiązujących warunków i innych umów;
 • w celu ochrony przed oszustwami.

POSTY UŻYTKOWNIKÓW/RECENZJE PRODUKTÓW/UDOSTĘPNIANIE

Wszelkie informacje, które użytkownik publikuje (1) na naszej stronie internetowej, takie jak recenzja produktów, opinia lub komentarz, (2) na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, lub (3) za pomocą funkcji „udostępnij”, będą widoczne, gromadzone i wykorzystywane przez każdego, kto ma do nich dostęp, w tym, bez ograniczeń, nazwa użytkownika/nazwa ekranowa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające z jakichkolwiek Informacji, w tym Danych osobowych, które publikuje za pośrednictwem naszej strony internetowej lub platform mediów społecznościowych. Należy pamiętać, że wszelkie informacje udostępniane lub publikowane w inny sposób stanowią informacje publiczne, które nie są przedmiotem niniejszej Polityki prywatności, a Sleep&Glow nie ponosi odpowiedzialności za wyniki takich publikacji. Zgodnie z warunkami korzystania z naszej strony internetowej, firma Sleep&Glow zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji zamieszczanych przez użytkowników w tych miejscach publicznych w celach marketingowych.

TWOJE WYBORY

Zapewniamy możliwość aktualizacji i/lub usunięcia niektórych Danych osobowych oraz rezygnacji z ich wykorzystywania, lub ujawniania w określonych celach. Użytkownik może na przykład:

 • poprawiać lub aktualizować swoje Dane osobowe;
 • zmienić swoje preferencje dotyczące niektórych komunikatów (np. ofert produktów);
 • zdecydować, czy chce otrzymywać od nas promocje i oferty;
 • r żądać, aby firma nie udostępniała danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych; i/lub
 • żądać dostępu do swoich Danych osobowych.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem:

E-mail : info@sleepandglow.com

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne, które pomagają nam chronić takie informacje na wypadek ich udostępnienia, wykorzystania i ujawnienia przez osoby nieupoważnione. Korzystamy ze standardowej w branży technologii szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczących kart kredytowych klientów. Jednak żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie możemy zagwarantować, że dane osobowe nigdy nie zostaną udostępnione, wykorzystane lub ujawnione w sposób niezgodny z prawem. W przypadku, gdy jakiekolwiek dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą zostaną ujawnione w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, Sleep&Glow podejmie odpowiednie kroki w celu zbadania sytuacji i, w stosownych przypadkach, powiadomi osoby, których dane mogły zostać ujawnione, oraz podejmie inne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

ŁĄCZA, STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH I PLATFORMY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasze Usługi Online i środki komunikacji mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych i platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Pinterest („Witryny Powiązane”). Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, polityki ani treści jakichkolwiek Witryn Powiązanych, nawet jeśli użytkownik łączy się z nimi za pośrednictwem naszych Usług Online lub komunikacji. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności nie ma zastosowania do żadnych Witryn Powiązanych. Nie sprawujemy kontroli nad gromadzeniem lub wykorzystywaniem informacji, w tym Danych Osobowych, na jakiejkolwiek Witrynie Powiązanej. Zachęcamy do zapoznania się i poznania zasad ochrony prywatności obowiązujących w odwiedzanych Witrynach Powiązanych.

UŻYTKOWNIK SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Nasza witryna internetowa jest udostępniana z terytorium Stanów Zjednoczonych i podlega obowiązującemu prawu stanowemu i federalnemu Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że jego Informacje są przekazywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Nasza witryna internetowa i warunki niniejszej Polityki prywatności mogą, ale nie muszą być zgodne z prawem obowiązującym za granicą, więc jeśli nie zgadzasz się z tym, nie korzystaj z naszej witryny internetowej.

PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać listy wszystkich stron trzecich, którym ujawniliśmy określone dane osobowe (zgodnie z obowiązującym w Kalifornii prawem) w ciągu poprzedniego roku w celach marketingu bezpośredniego tych stron trzecich. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia i chcesz otrzymać taką listę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem informacji kontaktowych użytkownika podanych poniżej. Wszystkie wnioski muszą zawierać oświadczenie „Twoje prawa do ochrony prywatności w stanie Kalifornia”, a także imię i nazwisko, adres, miasto, stan i kod pocztowy. W treści wniosku należy podać wystarczającą ilość informacji, abyśmy byli w stanie ustalić, czy dotyczy on użytkownika. Użytkownik musi potwierdzić, że jest mieszkańcem Kalifornii i podać aktualny adres w Kalifornii, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi. Należy pamiętać, że nie przyjmujemy wniosków składanych telefonicznie i nie ponosimy odpowiedzialności za powiadomienia, które nie są prawidłowo oznakowane lub wysłane, bądź które nie zawierają kompletnych informacji.
Kalifornijskie powiadomienie o zakazie monitorowania: W chwili obecnej nie istnieje żaden ogólnoświatowy jednolity lub spójny standard branżowy, lub definicja dotycząca reagowania, przetwarzania lub przekazywania sygnałów „Nie śledź” (Do Not Track). W związku z tym podobnie jak wiele innych stron internetowych i usług online, nasza strona internetowa nie jest obecnie w stanie reagować na sygnały Do Not Track. Aby dowiedzieć się więcej na temat „Do Not Track”, warto odwiedzić stronę http://www.allaboutdnt.com.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nie pozyskujemy ani nie gromadzimy w sposób świadomy Danych Osobowych online pochodzących od dzieci w wieku poniżej 13 lat bez zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że mogło dojść do gromadzenia takich informacji bez zgody rodziców lub opiekunów, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Kontakt.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma może okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności pod warunkiem opublikowania na swojej stronie internetowej zmienionej Polityki prywatności wraz z datą jej ostatniej aktualizacji. Należy regularnie weryfikować naszą Politykę Prywatności, aby sprawdzić, czy została ona zaktualizowana. Jeśli zmiana niniejszej Polityki Prywatności będzie miała istotny wpływ na wykorzystanie lub ujawnienie Danych Osobowych użytkownika, powiadomimy go o tym, umieszczając bardziej widoczne powiadomienie na naszej stronie głównej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, zamawianie produktów, dostarczanie nam informacji lub inna interakcja z nami w późniejszym czasie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany w niniejszej Polityce prywatności. W celu uzyskania informacji na temat takich zmian prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej.

Koszyk
0 produkty
cart empty
Twój koszyk nie zawiera żadnych produktów Koszyk czeka na napełnienie. Życzymy miłych zakupów!
Kup teraz